Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Manažment antikoagulačnej liečby pri invazívnych diagnostických a terapeutických výkonoch
Juraj Dúbrava
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Približne u štvrtiny všetkých pacientov možno očakávať, že do 2 rokov od iniciácie perorálnej antikoagulačnej liečby bude
potrebné jej dočasné prerušenie pre invazívny diagnostický alebo terapeutický výkon. Európska kardiologická spoločnosť
a Európska asociácia pre poruchy srdcového rytmu publikovali odporúčania, ktoré poskytujú pomerne jednoducho
realizovateľný návod, ako riešiť antikoagulačnú liečbu u konkrétneho pacienta pri konkrétnom výkone. Napriek
tomu sa v rutinnej praxi stretávame so značnými odchýlkami od odporúčaní. Článok sumarizuje najdôležitejšie informácie
o manažmente antikoagulačnej terapie u pacientov s preexistujúcou liečbou warfarínom alebo novými antikoagulanciami,
ktorí podstupujú invazívny diagnostický alebo terapeutický výkon.
antikoagulačná liečba nové antikoagulanciá warfarín nekardiálna chirurgia
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 21-25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by