Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment cievnej mozgovej príhody vo svetle súčasných odporúčaní
Zuzana Gdovinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Cievne mozgové príhody patria medzi popredné príčiny morbidity aj mortality vo svete. Čo si však nie vždy uvedomujeme, približne 50 % pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody je invalidizovaných. Netýka sa to len motorického deficitu, ktorý je najviac viditeľný, ale pacienti trpia poruchami reči, zraku, asi u 30 % sa po prekonaní CMP vyvinie demencia a u ďalších 30 % sa rozvinie depresia, čo zhoršuje kvalitu života pacientov aj príbuzných a zvyšuje ekonomické náklady na liečbu a starostlivosť o týchto pacientov. V súčasnosti už máme možnosť liečiť akútne štádium ischemickej cievnej mozgovej príhody, ale nie u všetkých pacientov je táto liečba úspešná, preto naďalej treba veľkú pozornosť venovať prevencii a liečbe rizikových faktorov.
ischemická cievna mozgová príhoda trombolýza antiagreganciá antikoagulanciá trombektómia STENT
Interná med. 2013; 13 (10): 441-444
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by