Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment cievnej mozgovej príhody vo svetle súčasných odporúčaní
Zuzana Gdovinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Cievne mozgové príhody patria medzi popredné príčiny morbidity aj mortality vo svete. Čo si však nie vždy uvedomujeme, približne 50 % pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody je invalidizovaných. Netýka sa to len motorického deficitu, ktorý je najviac viditeľný, ale pacienti trpia poruchami reči, zraku, asi u 30 % sa po prekonaní CMP vyvinie demencia a u ďalších 30 % sa rozvinie depresia, čo zhoršuje kvalitu života pacientov aj príbuzných a zvyšuje ekonomické náklady na liečbu a starostlivosť o týchto pacientov. V súčasnosti už máme možnosť liečiť akútne štádium ischemickej cievnej mozgovej príhody, ale nie u všetkých pacientov je táto liečba úspešná, preto naďalej treba veľkú pozornosť venovať prevencii a liečbe rizikových faktorov.
ischemická cievna mozgová príhoda trombolýza antiagreganciá antikoagulanciá trombektómia STENT
Interná med. 2013; 13 (10): 441-444
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by