Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Informácie odborných spoločností
Manažment dyslipidémií u pacientov s diabetes mellitus vyjadrenie stanoviska slovenskej diabetologickej spoločnosti a slovenskej asociácie aterosklerózy*
Ivan Tkáč, Ľubomíra Fábryová, Katarína Rašlová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Priemerné hladiny LDL-cholesterolu (LDL-Ch) sú u diabetikov podobné ako v nediabetickej populácii. Hladina LDL-Ch vyššia, ako je definovaná optimálna hladina u diabetikov (> 2,5 mmol/l), však býva prítomná u väčšiny diabetikov 2. typu. Hladiny LDL-Ch nie sú spravidla ovplyvnené glykemickou kompenzáciou. Pri hladinách LDL-Ch vyšších ako 5,0 mmol/l je potrebné uvažovať o primárnej (familiárnej hypercholesterolémii) alebo o sekundárnej forme hypercholesterolémie. Zo sekundárnych foriem prichádzajú do úvahy hlavne zvýšenie LDL-Ch pri proteinúrii v rámci diabetickej a nediabetickej nefropatie a pri nerozpoznanej alebo neliečenej hypotyreóze. V epidemiologických štúdiách bol medzi zvýšenou hladinou LDL- -Ch a výskytom kardiovaskulárnych ochorení zistený vysoko signifikantný vzťah
Interná med. 2006; 6 (1): 45- +
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by