Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment kardiovaskulárneho rizika u chorých s artériovým ochorením dolných končatín – nové odporúčania
Eva Szabóová, Mária Pavúková, Marta Bavoľárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2013
Chorí s aterosklerotickým artériovým ochorením dolných končatín majú veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko. Pre často prítomnú komorbiditu sa v manažmente týchto chorých uplatňuje komplexný prístup, čo zahŕňa prevenciu, včasnú diagnostiku, špeciálnu (farmakologickú, resp. intervenčnú) liečbu postihnutia artérií dolných končatín, ale predovšetkým manažment veľmi vysokého kardiovaskulárneho rizika zameraný na redukciu morbidity a mortality.
ateroskleróza kardiovaskulárne riziko periférne artériové ochorenie
Interná med. 2013; 13 (5): 258-265
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by