Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Metabolický syndróm je súborom rizikových (lipidových i nelipidových) faktorov zvyšujúcich kardiovaskulárne riziko. Podľa NCEP ATP III stačia na definovanie metabolického syndrómu tri črty z uvedených (abdominálna obezita – obvod pásu u mužov > 102 cm, u žien > 88 cm, TAG>1,7 mmol/l, HDL-C – u mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,29 mmol/l, krvný tlak > 130/85 mmHg a glykémia nalačno > 6,0 mmol/l). Niektoré práce poukazujú na skutočnosť, že meranie obvodu pásu a TAG nalačno (hypertriglyceridemického pásu) môžu bez zvýšenia ekonomických nákladov zlepšiť efektivitu skríningu u vysokorizikových pacientov v populácii. Kľúčom k úspechu pri ovplyvňovaní kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom sa javí komplexná liečba pozostávajúca z nefarmakologickej liečby a farmakologickej liečby jednotlivých rizikových faktorov.
metabolický syndróm diabetes mellitus kardiovaskulárne riziko lipidová triáda farmakoterapia
Interná med. 2004; 4 (1): 35 - 42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by