Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príloha - všeobecné lekárstvo
Manažment kardiovaskulárneho rizika u žien v perimenopauze možnosť spolupráce gynekológa a internistu
Miroslav Borovský, Michaela Lattáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2008
Kardiovaskulárne riziko je u žien zle manažované, predovšetkým v čase menopauzy, keď sa riziko kardiovaskulárnych príhod zvyšuje. Kľúčovými rizikovými faktormi, ktoré by sa mali u perimenopauzálnych žien kontrolovať, sú hypertenzia, dyslipidémia, obezita a ostatné súčasti metabolického syndrómu, s cieľom vyhnúť sa alebo starostlivo kontrolovať diabetes. Hormonálna substitučná liečba je uznaná za zlatý štandard liečby obťažujúcich vazomotorických symptómov v klimaktériu. Gynekológovia a kardiológovia hrajú dôležitú úlohu v identifikácii rizikových perimenopauzálnych žien a mali by pracovať v súčinnosti, s cieľom identifikovať a manažovať rizikové faktory.
kardiovaskulárne riziko perimenopauza hormonálna liečba
Interná med. 2008; 8 (4): 253-257
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by