Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Manažment komplikácií v kontexte novovzniknutej inkontinencie moču u pacientov s primárne implantovaným systémom – AMS 800 po radikálnej prostatektómii
Peter Weibl, Ghazal Ameli, Wilhelm Huebner
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Cieľom nasledujúcej prehľadovej práce je poukázať na úskalia diagnostiky a manažment najčastejších komplikácií u pacientov s implantovaným umelým zvieračom (AMS-800/American Medical Systems, Minnetonka, MN, USA). Pretrvávajúca, respektíve novovzniknutá, inkontinencia moču po primárnej implantácii umelého zvierača uretry je frustrujúci stav pre pacienta aj pre urológa. Vo všeobecnosti je primárna implantácia AMS 800 technicky nenáročný výkon. Avšak následný „troubleshooting“ je oveľa komplexnejší fenomén, ktorý si vyžaduje dlhoročnú expertízu a „learning curve“. V konečnom dôsledku urológ veľmi často čelí úskaliam medicíny, ktorá si vyžaduje individualizovaný prístup. Na základe správne zvolenej stratégie v mnohých prípadoch nie je potrebná kompletná výmena systému za nový.

Troubleshooting of “de-novo” urinary incontinence in radical prostatectomy patients after primary artificial urinary 
sphincter - AMS 800 implantation.
The following review aims to highlight the problems of diagnosis and management of the most frequent complications in patients after artificial urinary sphincter implantation (AMS-800 / American Medical Systems, Minnetonka, MN, USA). Persistent or recurrent urinary leakage following primary artificial urinary sphincter implantation is a frustrating situation, not only for the patient, as well as for a urologist. In general, the primary AMS 800 implantation is not a technically challenging procedure. However, the consequent so called “troubleshooting” is a much more complex phenomenon that requires years of expertise and “learning curve”. Ultimately, each urologist has to consider often demanding medical scenarios, which require an individualised approach. According to the appropriate strategy, in many cases, the complete system replacement is not necessa ry.
Keywords: artificial urinary sphincter; male incontinence; urethral erosion
umelý zvierač uretry mužská inkontinencia erózia močovej trubice
Klin urol 2018; 14 (1): 8 – 14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by