Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment liečby seminómu testis v lokalizovanom štádiu
Dalibor Ondruš1, Martina Ondrušová2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Úvod, ciele a metódy spracovania: Germinatívne nádory testis patria k zhubným nádorom s dlhodobým prežívaním. Experti sa v početných súčasných štúdiách snažia čo najviac redukovať akútnu a predovšetkým chronickú toxicitu pri zachovaní vysokej efektivity liečebných postupov. Cieľom práce je na základe preštudovaných aktuálnych literárnych zdrojov poskytnúť čitateľovi informácie o liečebných postupoch pri seminómoch testis vo včasných štádiách podľa zásad medicíny založenej na dôkaze (EBM). Záver: Dodržiavanie medzinárodne uznávaných guidelines pre diagnostiku, liečbu a následné sledovanie pacientov s testikulárnymi nádormi umožní dosiahnuť výsledky prežívania porovnateľné s významnými onkologickými centrami.
seminóm testis prísny dohľad rádioterapia chemoterapia
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 71-74
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by