Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment myómov a ich vplyv na graviditu
M. Harbuláková, H. Habánová, Ľ. Turkota, I. Rusňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN

Myómy sú najčastejšie benígne nádory maternice. Veľká časť z nich je asymptomatických,
ale 30-40 % sa manifestuje bolesťou v oblasti malej panvy, abnormálnym
menštruačným krvácaním alebo symptómami súvisiacimi s kongesciou okolitých
štruktúr a orgánov. Myómy predstavujú určité riziko pre tehotenstvo a pôrod, pretože
môžu byť spojené so zvýšenou incidenciou spontánneho potratu, predčasného
pôrodu, malprezentáciou plodu, fetálnych deformít či abrupciou placenty. V liečbe
sa uplatňujú medikamentózne aj chirurgické postupy a nevyhnutný je individuálny
prístup ku každej pacientke.
Článok poskytuje informácie o symptómoch, diagnostike a odporúčaných liečebných
postupoch u žien s myomatóznou maternicou, všeobecne, v gravidite a počas pôrodu.

SUMMARY

Fibroids are the most common benign uterine tumours and their prevalence increases
during the woman’s life. The cause of the increase in prevalence is a more accurate
diagnostic method. A large proportion of fibroids is asymptomatic, but 30-40%
of them is manifested by pelvic pain, abnormal menstrual bleeding, or symptoms
correlating with congestion of surrounding structures and organs. Fibroids pose
a certain risk for pregnancy and childbirth because they may be associated with an
increased incidence of spontaneous abortion, foetal malformation, foetal deformity,
premature birth or abdominal distension. Both pharmacological and surgical procedures
are used, and each patient should be treated individually. This review article
provides information on symptoms, diagnosis and recommended treatments for women
with the myomatous uterus, generally during pregnancy and sk_delivery.

Keywords: fibroid, pregnancy, childbirth, myomectomy, ulipristal acetate
myóm tehotnosť pôrod myomektómia ulipristalacetát
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 159 – 163
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by