Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment nestabilnej angíny pektoris a infarktu myokardu bez elevácií segmentov st – nové odporúčania európskej kardiologickej spoločnosti
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2008
Akútny koronárny syndróm bez elevácie segmentov ST (NSTE AKS) je ochorenie, ktoré má v priemyselných krajinách narastajúci výskyt a je spojené v porovnaní so stabilnou angínou pektoris s vysokou morbiditou a mortalitou. Aktuálne odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu pacientov s NSTE AKS podávajú prehľad manažmentu tohto závažného ochorenia. Významná pozornosť sa venuje včasnej rizikovej stratifikácii, od ktorej sa potom odvíja indikácia a načasovanie invazívnej diagnostiky a intenzita kombinovanej antikoagulačnej a protidoštičkovej liečby. Pri hodnotení rizika je zdôraznená potreba vyvážene hodnotiť riziko ischemických, ako aj krvácavých komplikácií.
Kľúčové slova: akútny koronárny syndróm, odporúčania, riziková stratifikácia
Interná med. 2008; 8 (5): 295-298
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by