Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Manažment nevoľnosti a vracania v skorom štádiu tehotnosti
Z. Laučeková, A. Gondová, M. Hrtánková, M. Jágelková, K. Zelinová, P. Žúbor, K. Dókuš, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Nevoľnosť a vracanie v tehotenstve sú zdravotnými komplikáciami, ktorých závažnosť sa môže pohybovať od mierneho diskomfortu až po závažnú morbiditu. Systematické hodnotenie pomocou indexu PUQE (Pregnancy – Unique Quantification of Emesis/Nausea) a skorá liečba môžu skrátiť čas, ktorý mnohé ženy strávia neadekvátnou liečbou. Tento prehľadový článok sa zameria na epidemiológiu nevoľnosti a vracania v tehotnosti, využitie indexu PUQE a využitie špecifických farmakologických a nefarmakologických spôsobov liečby. V článku bude taktiež zahrnutý protokol pre klinický manažment pacientok.
nevoľnosť vracanie PUQE skóre tehotnosť
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 108 – 113
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by