Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
MANAŽMENT OŠETROVANIA PÔRODNÝCH PORANENÍ
E. LACKOVÁ, I. RUSŇÁK
SÚHRN
Správna zdravotnícka starostlivosť a využitie vhodných pomôcok a materiálov pri ošetrení pôrodných poranení a vo včasnom šestonedelí zohrávajú dôležitú úlohu v hojení pôrodných poranení. Samozrejmosť je včasné odhalenie poranení, prípadne ich komplikácií a ich včasné ošetrenie. Pri procese hojenia majú potom význam vhodné odporúčania rehabilitačných postupov a využitie vhodných zdravotníckych pomôcok. Urýchli sa tým nielen proces hojenia, ale aj stabilizácia psychického stavu pacientky.

SUMMARY

Correct medical care and appropriate aids and materials in treating birth injuries and early pregnancy play an important role in healing birth injuries. The early detection of injuries, possibly their complications, and their timely treatment is a matter of course. Appropriate recommendations for rehabilitation procedures and appropriate medical aids are essential in the healing process. It not only speeds up the process of healing injuries but also stabilizes the patient’s psychological state.
Keywords: pelvic floor, perineal injuries, medical aids
panvové dno poranenia hrádze zdravotnícke pomôcky
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 144 – 146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by