Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment osteoporózy u diabetikov
Peter Jackuliak, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Osteoporóza spolu s kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami sa dnes považujú za civilizačné choroby. Predstavuje celosvetovo závažne narastajúci zdravotný problém, ktorý vzhľadom na vysoký výskyt fraktúr výrazne prispieva k chorobnosti, úmrtnosti a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Existuje množstvo údajov potvrdzujúcich vysoký výskyt osteoporózy u pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu. U diabetikov 1. typu je znížená kostná denzita a teda diagnostika osteoporózy sa dá realizovať na základe denzitometrického vyšetrenia. Diabetici 2. typu majú vo veľkej miere normálnu denzitu, a teda veľká časť rizikových pacientov môže uniknúť správnemu manažmentu. Pri DM 2. typu sa v rámci diagnostiky odporúča kombinácia denzitometrického vyšetrenia a TBS (Trabecular Bone Score), ktoré hodnotí kvalitu kosti. Pri manažmente pacienta sú základom režimové opatrenia a adekvátna suplementácia vitamínu D a kalcia. Samozrejme, tak ako pri všetkých diabetických komplikáciách je nutnosť dosiahnuť optimálnu metabolickú kompenzáciu. Pri výbere antidiabetickej terapie je však nutné myslieť aj na efekt jednotlivých preparátov na kostný metabolizmus. Prehľadový článok má za cieľ zdôrazniť nutnosť, že pri komplexnej starostlivosti o diabetikov netreba zabúdať ani na riziko osteoporózy.
osteoporóza diabetes mellitus fraktúry kvalita kosti
Interná med. 2017; 17 (4): 133-137
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by