Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Manažment pacienta po výboji ICD
Martin Škamla
Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD) predstavuje štandardnú súčasť starostlivosti o pacientov s vysokým rizikom vzniku malígnych komorových arytmií. V selektovanej populácii efektívne redukuje arytmickú a celkovú mortalitu. Okrem jasných benefitov je pacient s ICD zaťažený špecifickou morbiditou, ktorej súčasťou je antitachykardická terapia prístroja a jej dôsledky. Manažment pacienta po výboji ICD predstavuje dôležitú zložku komplexnej starostlivosti o pacienta s ICD. Vzhľadom k stúpajúcemu počtu implantovaných pacientov sa s touto problematikou stále častejšie stretávajú primárne nearytmológovia. Uvádzame základné princípy manažmentu pacienta po výboji ICD, od prvého kontaktu po definitívne doriešenie.

Patient management after a ICD discharge
An implantable cardioverter-defibrillator (ICD) is a part of standard care of patients with the risk of malignant ventricular arrhythmias. In a selected population of patients, the ICD effectively reduces arrhythmic and all cause mortality. Besides its clear benefits, patients with ICD often manifest specific morbidity, especially antitachycardia therapy of the device. The management of an ICD shock represents an important part of a complex patient care. According to the rising number of ICD recipients, non-arrhythmologists often encounter patients with ICD shocks. We present basic principles of evaluation and management of patients receiving ICD shocks, from the first contact to a definitive solution.
Keywords: ICD, appropriate and inappropriate shock, management
ICD adekvátny a neadekvátny šok manažment
Kardiol. Prax 2018; 16 (4): 197-202
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by