Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Manažment pacientky s diabetes mellitus počas tehotnosti
Viliam Mojto, Mária Komlósi, Monika Szamosová, Karol Plank
Problematika tehotných žien s diabetes mellitus sa považuje za vysoko špecifickú a mal by s ňou byť dokonale oboznámený praktický diabetológ a gynekológ pôrodník.
Problematika sa delí na tehotnosť u žien s diabetes mellitus 1. a 2. typu, ktoré sú už sledované diabetológom, a gestačný diabetes mellitus, ktorý vzniká a jeho diagnostika sa uskutoční počas gravidity.
Diabetológ aj gynekológ pôrodník sa snažia, aby tehotná žena s diabetom porodila zdravé dieťa. Podľa WHO je za gestačný diabetes mellitus považovaná porucha metabolizmu glukózy akéhokoľvek stupňa počas tehotenstva a spontánne odznieva v priebehu šestonedelia.
Pre gynekológa pôrodníka má význam klasifikácia, ktorá zohľadňuje stupeň a závažnosť diabetu, jeho komplikácie, vek ženy a dobu vzniku ochorenia, dĺžku trvania ochorenia v čase tehotnosti a závažné komplikácie diabetu. Diabetičkám, ktoré sú klasifikované vo vyšších stupňoch klasifikácie, vzhľadom na závažnosť celkového zdravotného stavu odporúčame manažment starostlivosti počas tehotnosti v centralizovanej starostlivosti perinatologického centra, ktoré disponuje skúsenosťami na zvládnutie starostlivosti o nezrelých a patologických novorodencov.

Management of patient with diabetes mellitus in pregnancy
Diabetes mellitus in pregnancy is considered to be very specific problematics whom every diabetologist and gynaecologist should be familiar with.
Diabetes in pregnancy is generally divided into 2 subgroups: 1. Already known diabetes mellitus (type 1 and 2) which is already being managed by diabetologist; and Gestational diabetes mellitus which develops and is diagnosed during pregnancy.
Both, diabetologist and gynaecologist, have the same goal that a pregnant woman with diabetes mellitus gives birth to a healthy new-born.
According to WHO, gestational diabetes mellitus is the impaired glucose metabolism of any stage that develops in any pregnancy and is spontaneously terminated in postnatal period.
As it is important for obstetrician to know the stage and severity of diabetes mellitus, potential complications, patient’s age, time of development of diabetes mellitus, and duration of the disease in pregnancy and serious complications of diabetes mellitus. Pregnant women with diabetes who have high score in these classifications are (regarding the severity of clinical status) advised to be managed in perinatology centre with experiences in care of pathologic neonates.
Keywords: Gestational diabetes mellitus, diagnosis, classification, screening, therapy, family-planning.
gestačný diabetes mellitus diagnostika klasifikácia skríning liečba plánovanie tehotenstva
Interná med. 2019; 19 (10): 393-397
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by