Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Z klinickej praxe
Manažment pacientov s OAB v bežnej ambulantnej praxi a trospiumchlorid ako liečba prvej voľby (nielen) u starších pacientov, kazuistiky
Nikoleta Lédererová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Hyperaktívny močový mechúr (OAB) je pomerne časté, chronické ochorenie, ktorého výskyt rastie so zvyšujúcim
sa vekom. Vyšší vek však prináša aj špecifiká a liečba takýchto pacientov vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Jedným z anticholinergík prvej voľby v liečbe OAB je trospiumchlorid, ktorý má vďaka svojim farmakologickým vlastnostiam minimálny vplyv na CNS(5). V tomto článku by som chcela prezentovať niekoľko typických pacientov s OAB a spôsob vedenia ich liečby v bežnej ambulantnej praxi.

Management of patients with OAB in daily practice and trospiumchloride as the treatment of the first choice (not only) in elderly patients, case studies
Overactive bladder (OAB) is a relatively common, chronic disease. Incidence of OAB ranges with age. Higher age also comes with age-related specifics, and the treatment of elderly patients requires more caution. One of anticholinergics of the first choice in the treatment of OAB is trospiumchloride. It has, due to its pharmacological features,
a minimum impact on CNS(5). In this article, I would like to present a few cases of typical patients with OAB and their management in daily practice.
Keywords: OAB, urgent urinary incontinence, urgency, antimuscarinics, trospiumchloride, quantization. daily practice
OAB urgentná inkontinencia urgencia antimuskariniká trospiumchlorid dávkovanie ambulantná prax
Klin urol 2020; 16 (2-3): 108 – 110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by