Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom 2. časť - dlhodobé liečebné ovplyvnenie pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom – súčasné trendy
Slavomíra Filipová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2007
Prvým krokom úspešného liečebného manažmentu pacienta s vysokým kardiometabolickým rizikom je jeho dôkladná stratifikácia. Z nej možno odvodiť jednotlivé kroky, postupnosť a intenzitu, „agresívnosť“ nefarmakologickej a farmakologickej terapie. V prehľadovej práci sa venuje pozornosť nefarmakologickým a farmakologickým liečebným postupom vysokorizikového pacienta s dôrazom na artériovú hypertenziu a metabolický syndróm. Zvyšujúcu sa prevalenciu vysoko kardiometabolicky rizikovej populácie nie je možné zvládnuť len farmakoterapiou a intervenčnými zákrokmi. „Prielom“ v nepriaznivom vývoji môže byť reálny, ak na základe poznatkov o množstve aspektov kardiovaskulárneho a metabolického rizika výskumníci, lekári, sami pacienti a spoločnosť ako celok pochopia, prijmú a presadia komplexnú prevenciu, včasnú detekciu a liečbu ohrozenej vysokorizikovej populácie.
kardiometabolické riziko komplexná terapia artériová hypertenzia metabolický syndróm
Interná med. 2007; 7 (9): 439-443
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by