Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Manažment protidoštičkovej liečby u pacientov pri koronárnych intervenciách / akútnych koronárnych syndrómoch
Martin Studenčan
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Invazívny manažment pacientov s akútnym koronárnym syndrómom sa stáva rutinnou súčasťou každodennej klinickej
praxe. Kombinovaná antitrombotická liečba je kľúčovou súčasťou tohto manažmentu, obzvlášť u pacientov po implantácii
koronárneho stentu. Klinik musí hľadať kompromisnú rovnováhu medzi agresivitou antitrombotickej liečby
s rizikom hemoragických komplikácií, na jednej strane, a rizikom ischemických komplikácií, či trombózy stentu pri nedostatočnom
antitrombotickom režime, na strane druhej. Rozmanitosť klinických situácií a taktiež rozmanitosť revaskularizačných
techník robia problematiku antitrombotickej liečby pomerne náročnou. Zvláštnou kapitolou je optimalizácia
antitrombotickej liečby pred kardiochirurgickou, či nekardiochirurgickou operáciou.
akútny koronárny syndróm protidoštičková liečba kardiochirurgická operácia nekardiochirurgická operácia implantácia stentu
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 17-20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by