Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA S PRENATÁLNE DIAGNOSTIKOVANOU VÝVOJOVOU CHYBOU SRDCA
J. ČAJKOVÁ, L. LEGÉŇOVÁ, V. KERNIOVÁ, S. MIKULAJOVÁ
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
So zvyšujúcim sa počtom prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chýb srdca stúpa aj počet týchto novorodencov narodených na l. gynekologicko-pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Uvádzame súbor novorodencov narodených v rokoch 2008 – 2018, transportovaných in utero na l. gynekologicko-pôrodnícku kliniku Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, s následnou starostlivosťou v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Racionálny manažment transportov in utero s ohľadom na špecifický typ vrodenej vývojovej chyby srdca a na zrelosť plodu v čase ukončenia tehotnosti je nevyhnutný. Navrhujeme základný postup komunikácie pred transportom plodu in utero u všetkých rodičiek s vrodenou vývojovou chybou srdca plodu, s cieľom optimalizovať manažment zdravotnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca.

MANAGEMENT OF THE HEALTH CARE IN NEONATES WITH ANTENATALLY DIAGNOSED CONGENITAL HEART DISEASE
The number of newbors with congenital heart disease born in 1st. Department of Gynaecology and Obstetrics of Slovak Medical University, in the University Hospital Bratislava, is growing simultaneously with the number of newborns suffering such disease, who were diagnosed antenatally. In this article we are presenting the medical data of neonates, born in the period of years 2008-2018, who were transfered in utero to our department, with the consecutive health care provided in Children’s Cardiocentre of Slovac National Institute of Cardiovascular Diseases. The rational management of all in utero transports, with regard to the specific type of the congenital heart disease and especially to fetal maturity in the time-period of the delivery, are pivotal. We propose the basic communication mode preceding the transfer in utero of the newborns with congenital heart disease, with the aim of optimalization of the health care of critically ill newborns.
Keywords: congenital heart disease, transport in utero, premature newborn
vrodená chyba srdca transport in utero nezrelý novorodenec
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 163 – 165
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by