Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment terapie myómov
R. Školka, J. Višňovský, K. Dókuš
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN

Myómy sú najčastejšie tumory ženského reprodukčného systému. Napriek tomu, že
sú vo väčšine prípadov asymptomatické, môžu byť príčinou abnormálneho uterinného
krvácania, panvovej bolesti, dyspareunie, infertility a tehotenských komplikácií.
V súčasnosti existuje celé spektrum terapeutických možností v liečbe leiomyómov.
Voľba liečebného postupu by mala byť u každej pacientky prísne individualizovaná
v závislosti od radu faktorov, ako sú reprodukčné plány pacientky, prianie zachovať
maternicu a typ a závažnosť symptómov.

SUMMARY

Uterine fibroids are the most common tumours of the woman reproduction system.
Despite the fact, that in most cases, the fibroids are asymptomatic, they may be a cause
of an abnormal uterine bleeding, pelvic pain, dyspareunia, infertility and pregnancy
complications. Nowadays, there is a whole spectrum of therapeutic possibilities
in treating the uterine fibroids. The choice of a treatment for each patient should
be strictly individual on the ground of several factors, such as patient’s reproduction
plans, the will to preserve the uterus, and the exact type and severityof symptoms.

Keywords: fibroid, myomectomy, hysterectomy, ulipristal acetate, management
myóm myomektómia hysterektómia ulipristalacetát manažment
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 135 – 140
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by