Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Maternálne fajčenie počas tehotenstva a jeho vplyv na pôrodnú hmotnosť
P. KASAJOVÁ, E. KÚDELA, M. HRTÁNKOVÁ, Z. LAUČEKOVÁ, A. GONDOVÁ, I. ŠVECOVÁ, K. DÓKUŠ, P. ŽÚBOR, J. DANKO
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Nikotínová závislosť je závažný rizikový faktor, ktorý sa podieľa na rozvoji mnohých
ochorení. Na základe vedeckých výskumov bola preukázaná spojitosť medzi fajčením
tehotných žien a negatívnym vplyvom na priebeh gravidity, intrauterinný rast plodu,
popôrodný stav dieťaťa a jeho ďalší vývin. Škodlivé účinky fajčenia na pôrodnú hmotnosť
sú označované ako „plodový alebo fetálny tabakový syndróm“, opisovaný u fajčiacich
matiek, ktoré denne vyfajčia 5 a viac cigariet. U matiek fajčiarok je až 2-násobne
zvýšené riziko narodenia dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Novorodenci
narodení matkám, ktoré fajčia počas gravidity, sú približne o 200 gramov ľahší a o 1,4
cm kratší ako novorodenci nefajčiacich tehotných žien. Literárne zdroje uvádzajú, že
i nedobrovoľná expozícia tabakovému dymu (tzv. pasívne fajčenie) sa podieľa na redukcii
pôrodnej hmotnosti plodu, a to priemerne o 107 gramov. Bolo zistené, že určité
maternálne genotypy modifikujú asociáciu medzi cigaretovou závislosťou a novorodeneckou
pôrodnou hmotnosťou. Pravdepodobne existuje interakcia medzi fajčiarskymi
návykmi a metabolickými génmi v súvislosti s fetálnym rastom.
fajčenie tehotenstvo účinky cigariet pôrodná hmotnosť
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 185 – 187
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by