Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Maternicové leiomyómy a príčiny ich vzniku
D. BRANÝ, D. DVORSKÁ, M. NACHAJOVÁ
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Maternicové leiomyómy predstavujú veľmi heterogénnu skupinu ochorení. Jednotlivé
tumory sa aj v rámci tej istej maternice môžu výrazne odlišovať vo veľkosti aj
v mieste rastu. Rovnako aj počet leiomyómov môže varírovať od solitárnych až po
niekoľko desiatok. Táto variabilita sa odráža aj v pozadí ich vzniku. Každý jeden
leiomyóm, vznikajúci autoklonálne, môže vzniknúť pôsobením rôznych genetických,
hormonálnych a ďalších spúšťačov. Doposiaľ bolo opísaných viacero aberantne exprimovaných
génov, chromozomálnych prestavieb aj konkrétnych mutácií spojených
so vznikom leiomyómov. Cieľom tejto práce je zosumarizovať doposiaľ známe
poznatky o genetickom pozadí vzniku leiomyómov, ako aj o vplyve hormonálnych a
iných faktorov, ktoré participujú na ich vzniku.
leiomyómy maternice etiológia rizikové faktory
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 147 – 151
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by