Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Materská morbidita v Slovenskej republike v roku 2018. I. – operačné pôrody
Miroslav Korbeľ, Adam Adamec, Mária Vargová, Alexandra Krištúfková, Jakub Daniš, Liam Mc-Cullough, Rebeka Ožvoldová, Zuzana Nižňanská, Peter Kaščák, Jozef Záhumenský
V práci sú analyzované abdominálne a vaginálne operačné pôrody v Slovenskej republike za rok 2018. Celková frekvencia cisárskeho rezu bola 29,6 %, frekvencia pri polohe plodu panvovým koncom 88,8 % a pri viacplodovej gravidite 78,1 %. Opakovaný cisársky rez sa podieľal na celkovej frekvencii 28,6 %. Frekvencia vákuumextrakcie bola 2,04 % a forcepsu 0,43 %.

Maternal morbidity in the Slovak Republic in 2018. I. part - operative deliveries
The analysis of abdominal and vaginal operative deliveries in the Slovak Republic in the year 2018 is presented. The total rate of caesarean sections, breach caesarean section and multiple pregnancy caesarean sections were 29.6 %, 88.8 % and 78.1 % respectively. Repeated caesarean section contributed to the overall frequency of 28.6 %. The rate of vacuum extractions and forceps deliveries was 2.04 % and 0.43 %, respectively.
Keywords: caesarean section, vacuum extractions, forceps, breech presentation, multiple pregnancy
cisársky rez vákuumextrakcia forceps panvový koniec viacplodová gravidita
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 73-77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by