Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Materská morbidita v Slovenskej republike v roku 2018. II. – perineálna a závažná materská morbidita
Miroslav Korbeľ, Alexandra Krištúfková, Jakub Daniš, Adam Adamec, Mária Vargová, Liam Mc-Cullough, Rebeka Ožvoldová, Zuzana Nižňanská, Peter Kaščák, Jozef Záhumenský
V práci sú analyzované vybrané ukazovatele materskej morbidity v SR za rok 2018. Frekvencia pôrodov bez poranenia hrádze bola 26,2 %, s poranením hrádze 1. stupňa 19,6 %, s poranením hrádze 2. stupňa 5,24 %, s poranením hrádze 3. stupňa 0,79 % a 4. stupňa 0,05 %. Frekvencia epiziotómií klesla na 47,7 %. Frekvencia preeklampsie klesla na 2,28 %, eklampsie na 0,016 % a HELLP syndrómu na 0,09 %. Frekvencia peripartálnych hysterektómií stúpla na 0,103 % a sepsy v gravidite a šestonedelí na 0,04 %. Frekvencia závažného popôrodného krvácania klesla na 0,27 %. Frekvencia transportu na jednotku intenzívnej starostlivosti, resp. anestéziologicko-resuscitačné oddelenie 0,15 % a frekvencia abnormálnej invázie placenty 0,05 % bola rovnaká ako v r. 2017.

Maternal morbidity in the Slovak Republic in 2018. II. part - perineal and maternal morbidity
The analysis of selected maternal morbidity indexes in the Slovak Republic in the year 2018 is presented. The deliveries frequency without a perineal tear, and 1st degree, 2nd degree, 3rd degree and 4th degree of perineal tears was 26.2 %, 19.6 %, 5.24 %, 0.79 % and 0.05 %, respectively. The frequency of episiotomies decreased to 47.7 %. The rate of pre-eclampsia, eclampsia and HELLP syndrome decreased to 2.28 %, 0.016 %, and 0.09 %, respectively. The rate of peripartum hysterectomies increased to 0.103 %. The frequency of sepsis during pregnancy and puerperium increased up to 0.04 %. The frequency of severe postpartum haemorrhage decreased to 0.27 %. The rate of admission to the intensive care unit/department of anaesthesiology & resuscitation was 0.15 %. The frequency of the abnormally invasive placenta was 0.05 %, the same as in the year 2017.
Keywords: perineal tears, episiotomy, peripartum hysterectomy, severe maternal morbidity
ruptúry hrádze epiziotómia peripartálne hysterektómie závažná materská morbidita
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 78-83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by