Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu
E. Kúdela, M. Ňachajová, J. Višňovský, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN

Myómy sú považované za najčastejšie benígne tumory u žien. Etiológia a biológia
myómov maternice stále nie je úplne zodpovedaná, ale významnú úlohu hrajú hormonálne
vplyvy. Selektívne modulátory progesterónových receptorov sú novou triedou
ligandov progesterónových receptorov, ukazujúcou tkanivovo špecifickú aktivitu
na cieľových bunkách. Ulipristalacetát je ako zástupca skupiny selektívnych
modulátorov progesterónových receptorov určený na predoperačnú a intermitentnú
liečbu stredne závažných a závažných symptómov spojených s myómami u dospelých
žien v reprodukčnom veku. S ďalšími preparátmi tohto typu signifikantne redukuje
menštruačné krvácanie a objem myómov. Štúdie PEARL ukázali efektivitu
ulipristalacetátu pri liečbe a dlhodobom manažmente uterinných myómov.

SUMMARY

Myomas are considered to be the most common benign tumours in women. The aetiology
and biology of uterine myomas are still questionable, but hormones play
a significant role in this process. Selective progesterone receptor modulators (SPRMs)
are a new class of progesterone receptor ligands showing tissue-specific activity
on target cells. UPA is a representative of the SPRM group used for preoperative
and intermittent treatment of moderate and severe myoma-associated symptoms
in reproductive-age women. Together with other SPRMs, it significantly reduces
menstrual bleeding and volume of myomas. PEARL studies have shown the efficacy
of UPA in the treatment and long-term management of uterine myomas and severe
menstrual bleeding.

Keywords: myoma, SPRM, progesterone, ulipristal acetate
myóm SPRM progesterón ulipristalacetát
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 155 – 158
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by