Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Benígna hyperplázia prostaty
Medikamentózna liečba benígnej prostatickej hyperplázie
Ľubomír Lachváč
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Cieľ práce: Publikácia stručne zhŕňa poznatky týkajúce sa medikamentóznej liečby benígnej prostatickej hyperplázie, informuje o indikácii a efektivite a nežiaducich účinkoch rôznych druhov medikamentóznej liečby. Materiál a metódy: Literárny prehľad sumarizuje výsledky klinických štúdií, ich metaanalýz (Cochrane), smerníc Európskej urologickej spoločnosti a Americkej urologickej spoločnosti. Výsledky: Efektivita liečby α-blokátormi, inhibítormi 5-α-reduktázy ako aj ich kombináciou je potvrdená viacerými randomizovanými klinickými štúdiami a ich metaanalýzami. Smernice Európskej urologickej spoločnosti z roku 2004 odporúčajú liečbu alfa-blokátormi a/alebo inhibítormi 5-α-reduktázy pri symptomatickej benígnej prostatickej hyperplázii, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu. Sú potrebné ďalšie štúdie, kým bude možné odporúčať fytoterapiu v liečbe benígnej prostatickej hyperplázie. Záver: Farmakoterapia má v súčasnosti svoje miesto v liečbe symptomatickej benígnej prostatickej hyperplázie bez imperatívnych indikácií na operačnú liečbu. Môže sa začať po úvodnom vyšetrení, diskusii s pacientom o možnostiach liečby a jeho informovanej voľbe konzervatívnej liečby.
benígna prostatická hyperplázia medikamentózna liečba α-blokátory inhibítory 5-α-reduktázy fytoterapia
Klin. urol. 2007; 3 (2): 89 - 91
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by