Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRÁCE
MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA ENDOMETRIÓZY
L. MCCULLOUGH, Z. NIŽŇANSKÁ, Z. VÁCLAVOVÁ, R. SYSÁK, M. DUBČÁKOVÁ, D. FECMANOVÁ, M. VARGOVÁ, A. ADAMEC, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Endometrióza je chronické hormonálnodependentné ochorenie, ktorého dominantnými symptómami sú panvová bolesť a neplodnosť. Je jedným z najčastejších gynekologických ochorení, ktoré postihuje približne 10 % pacientok v reprodukčnom veku. Vzhľadom na chronický priebeh ochorenia a častý výskyt v reprodukčnom veku sa v súčasnosti preferuje zostavenie celoživotného terapeutického plánu. Ťažisko liečby by malo byť v medikamentóznej terapii a chirurgické intervencie by mali byť vyhradené pre nevyhnutné prípady.
Kľúčové slová: endometrióza, kombinovaná hormonálna kontracepcia, gestagény, panvová bolesť

SUMMARY
Endometriosis is a chronic hormone-dependent disease. The most common clinical manifestations of the disease are pelvic pain and infertility. It belongs to one of the most prevalent gynaecological disorders and it afflicts up to 10 % of women in the fertile age. Because of the chronic course of the disease and frequent prevalence in reproductive age, for patients with endometriosis, a long-term management plan is preferable. Therapy should be based on medical treatment and surgery should be reserved only for ailments resistant to medical therapy.
Keywords: endometriosis, combined oral contraception, progestogens, pelvic pain
kombinovaná hormonálna antikoncepcia gestagény endometrióza panvová bolesť
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 214 – 219
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by