Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Megaloblastové anémie
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Príčinou megaloblastových anémií je najčastejšie deficit vitamínu B12 a kyseliny listovej. Oba vitamíny hrajú významnú úlohu v metabolizme nukleových kyselín. Pri ich deficite vzniká inefektívna erytropoéza s poruchou vyzrievania jadier prekurzorov červeného krvného radu s megaloblastovou prestavbou kostnej drene a s hemolýzou. Príspevok sa zaoberá patofyziológiou, klinickými prejavmi a liečbou anémií vyvolaných deficitom oboch vitamínov, ich diferenciálnou diagnostikou a prehľadom megaloblastových anémií s inou etiológiou.
vitamín B12 kyselina listová vitamín B6 perniciózna anémia megaloblastová prestavba kostnej drene
Interná med. 2017; 17 (3): 51-56
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by