Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ÚVODNÉ SLOVO
Memoriál k 100. výročiu narodenia akademika T. R. Niederlanda
Viliam Bada, Viliam Mojto
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Spomienky jedného zo žiakov
Predslov
14. januára 2015 sme si pripomenuli storočnicu od narodenia akademika T. R. Niederlanda, výnimočného človeka, ktorý mimoriadnym
spôsobom na mnohých úsekoch zásadne ovplyvnil vývoj slovenskej medicíny XX. storočia. Obsiahnuť všetky aktivity
akademika T. R. Niederlanda jedným referátom je prakticky nemožné. Svoj príspevok sa snažím orientovať cez prizmu zážitkov
ako jeho žiak v druhej generácii. Zároveň som sa pokúsil aspoň v náznakoch načrtnúť niektoré historické súvislosti, na pozadí ktorých
vyrastal a žil.
Interná med.; 15 (7-8): 302-308
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by