Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Meniaca sa tvár primárnej hyperparatyreózy 2. časť: indikácie liečby a terapeutické postupy
Ján Podoba, Ivan Brychta
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2013
Jedinou kuratívnou metódou liečby primárnej hyperparatyreózy je paratyreoidektómia, chirurgické odstránenie adenómu (adenómov) alebo subtotálna resekcia hyperplastických prištítnych žliaz. Indikuje sa pri symptomatickom ochorení s orgánovými komplikáciami, pri asymptomatickom priebehu sa vypracovali presné indikačné kritériá. Úspech operácie zvyšujú viaceré predoperačné zobrazovacie metódy a peroperačné stanovenie hladiny parathormónu, ktoré umožnili rozšírenie miniinvazívnych chirurgických postupov. Ak by operácia bola kontraindikovaná alebo by predstavovala pre pacienta neprimerané riziko, možno pristúpiť k medikamentóznej liečbe s cieľom ovplyvniť hyperkalciémiu a/alebo osteoporózu. Mnohých asymptomatických pacientov však možno iba sledovať bez chirurgickej či medikamentóznej liečby počas aspoň 8 rokov.
primárna hyperparatyreóza paratyreoidektómia indikačné kritériá bisfosfonáty cinakalcet
Interná med. 2013; 13 (4): 187-193
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by