Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Metabolické účinky psychofarmák
Peter Kružliak, Marta Chamulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2011
V poslednej dobe zaznamenávame veľký rozvoj psychofarmakologickej liečby. Podávanie psychofarmák je však sprevádzané zvýšeným rizikom vzostupu hmotnosti. Moderná liečba psychofarmakami umožňuje voliť atypické neuroleptiká tak, aby k vzostupu hmotnosti nedochádzalo. Pri podávaní atypických neuroleptík je vhodné pacientov priebežne edukovať v diéte a fyzickej aktivite. To môže účinne brániť vzostupu telesnej hmotnosti. Veľmi dôležitá je interdisciplinárna spolupráca medzi psychiatrom, diabetológom a obezitológom u týchto pacientov.
antipsychotiká atypické neuroleptiká obezita diabetes mellitus dyslipidémie
Interná med. 2011; 11 (7-8): 359-361
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by