Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Meticilín rezistentné stafylokoky, pôvodcovia infekcií v nemocnici aj v ambulantnej praxi
Leon Langšádl
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Infekcie vyvolané S. aureus rezistentnými na meticilín (MRSA) sú závažným problémom v nemocniciach i v ambulantnej praxi. Úmrtnosť na tieto infekcie je vysoká, rovnako ako náklady spojené s ich liečbou. MRSA infekcie v nemocniciach a v komunite spôsobujú odlišné kmene. Antibiotická liečba indukuje výskyt týchto kmeňov a neobmedzuje ich šírenie. MRSA kmene sa prenášajú medziľudským prenosom, najčastejšie rukami zdravotníckych pracovníkov. Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení v zdravotníckych zariadeniach je cestou k obmedzeniu šírenia pôvodcov MRSA infekcií.
Staphylococcus aureus meticilínová rezistencia MRSA infekcie v nemocnici a v komunite pramene a šírenie MRSA infekcie
Interná med. 2007; 7 (3): 161-163
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by