Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Všeobecné lekárstvo
Mezenchýmové kmeňové bunky v procese hojenia rán: ich úloha a klinické využitie
Marta Petríková, Miroslav Kubeš, Peter Takáč, Milan Kozánek
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Rozsiahle kožné poranenia, či ťažko hojace sa rany predstavujú napriek pokroku v chápaní molekulových a bunkových procesov hojenia celosvetovo stále akútny problém. Liečba akútnych a chronických kožných rán s pomocou mezenchýmových kmeňových buniek (MSC) urýchľuje uzavretie rany so zlepšenou epitelizáciou, tvorbu granulačného tkaniva a angiogenézu. Aj keď sa MSC v rane diferencujú, najväčší terapeutický efekt dosahujú pravdepodobne uvoľňovaním solubilných faktorov, ktoré regulujú lokálne bunkové odpovede na kožné poranenie. Nasledujúci článok poskytuje prehľad pribúdajúcich dôkazov, ktoré poukazujú na kľúčovú úlohu kmeňových buniek pri hojení a na nádejné využitie dospelých („adult“) MSC pri liečbe nehojacich sa rán, či narušeného procesu hojenia rán.
hojenie rán mezenchýmové kmeňové bunky chronické rany
Interná med. 2011; 11 (11): 502-506
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by