Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Miesto výživy v prevencii kardiovaskulárnych ochorení
Viliam Bada
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2005
Žijeme v čase poznačenom fenoménom globalizácie. Rozšíril sa nevhodný spôsob života, nevhodné stravovacie návyky, progresívne klesá fyzická aktivita. Kardiovaskulárne ochorenia sa stávajú znakom doby. Pozoruhodnosťou zostáva, že sa medzi európskymi krajinami doteraz udržali rozdiely, znamenajúce, že potenciál kardiovaskulárnej rizikovosti je v niektorých krajinách nižší. Jednotiacim znakom týchto krajín sú práve stravovacie zvyklosti a behaviorálne charakteristiky. Žiaľ, Slovensko k týmto krajinám nepatrí. Hypertenzia, dyslipoproteinémie a fajčenie potvrdené ako hlavné rizikové faktory, platia u nás v celom rozsahu a so všetkou naliehavosťou. Kontrolované klinické štúdie potvrdili v etiopatogenéze aterosklerózy kľúčový význam oxidovanej forme LDL – cholesterolu. Znižovaním LDL-cholesterolu v prípade tzv. „normálnych“ hodnôt sa preukázal jednoznačný prospech. Znižovaním LDL-cholesterolu sa pri liečbe hypertenzie potvrdil signifikantne vyšší kardiovaskulárny prospech. Tieto skutočnosti viedli r. 2004 k úprave odporúčaných hodnôt LDL cholesterolu v programe NCEP ATP III u vysokorizikových pacientov na hodnotu: < 1,8 mmol/l. Dosiahnuť novú cieľovú hladinu LDL-cholesterolu bez razantných úprav životosprávy a stravovacích zvyklostí je prakticky nemožné. Európska srdcová sieť predložila európskym krajinám veľmi jednoduchý program úpravy spôsobu života a stravovacích zvyklostí. K jeho realizácii sú nevyhnutné úpravy legislatívy, časť sa však dá realizovať okamžite. Napokon nezabúdajme, prístup k zdraviu prospešným potravinám je súčasťou všeobecnej deklarácie ľudských práv.
cholesterol LDL trans-formy mastných kyselín nasýtené mastné kyseliny vaječný žĺtok európska srdcová sieť- odporúčania
Interná med. 2005; 5 (6): 348-352
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by