Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Minimálne invazívna liečba zmesou ozón-kyslík pri herniách intervertebrálnych diskov v lumbálnej oblasti – výsledky po jednoročnom sledovaní 300 pacientov
Juraj Vyletelka, Vladimír Labaj
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Úvod a cieľ: Liečba zmesou ozón-kyslík je miniinvazívna procedúra na liečbu hernií intervertebrálnych diskov, ktorá využíva biochemické vlastnosti plynovej zmesi ozónu s kyslíkom. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť terapeutický efekt zmesi ozón-kyslík u pacientov s herniou intervertebrálneho disku v lumbálnej oblasti. Metódy: 300 pacientov sme liečili intraforaminálnou aplikáciou zmesi ozón-kyslík za CT alebo skiaskopickej kontroly. Všetci postihnutí mali klinické známky kompresie nervového koreňa s CT alebo MR potvrdenou herniou disku. Všetkým sme podali zmes ozón-kyslík s koncentráciou ozónu 27 μg/ml v objeme 7 - 10 ml. Terapeutický efekt sa vyhodnocoval po 3, 6 a 12 mesiacoch použitím McGill Pain Questionaire, Oswestry Low back Pain Scale a modifikovanej McNabovej metódy. Výsledky: Po 12 mesiacoch od liečby bol úspešný výsledok (výborný, ev. uspokojivý) u 87 % pacientov, bez zmeny zostalo 11,3 % a ku zhoršeniu došlo u 1,7 % pacientov podľa modifikovanej McNabovej metódy. Pri vyhodnotení vizuálnej analógovej škály (VAS) v rámci McGillovho dotazníka bola stredná zmena intenzity bolesti pred a po liečbe o 3,0 bodov, čo zapadalo do intervalu spoľahlivosti pre priemerné hodnoty (2,8 - 3,21) pri 95 %-nej pravdepodobnosti. Pri vyhodnotení Osvestry škály bola zmena v hodnotení denných aktivít pred a po liečbe o 9,0 bodov, čo zapadalo do intervalu spoľahlivosti pre priemerné hodnoty (8,13 - 9,89) pri 95 %-nej pravdepodobnosti. Záver: Liečba zmesou ozón-kyslík sa ukázala vysoko efektívna v úľave bolestí u pacientov s akútnym, ev. chronickým lumboischiadickým syndrómom. Táto metóda je vhodnou terapiou u pacientov s herniou intervertebrálneho disku v lumbálnej oblasti pri zlyhaní odpovede na konzervatívnu liečbu.
lumboischiadický syndróm hernia disku miniinvazívna liečba
Neurológia 2007; 2 (3): 183 - 187
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by