Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mitochondriálna transplantácia
Anna Gvozdjáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
Mitochondriálna transplantácia a mitochondriálna substitučná terapia patria k novým cieleným terapeutickým metódam mitochondriálnych porúch v experimentálnej i klinickej mitochondriálnej medicíne. Prvé aplikácie týchto metód v humánnej medicíne otvárajú etické a spoločenské otázky, poukazujú na zásadný inovatívny prístup cielenej terapie mitochondriálnych porúch a mitochondriálnych chorôb. Použitie uvedených metód u pacientov však vyžaduje medzinárodné odporúčanie.

Mitochondrial transplantation
Mitochondrial transplantation and mitochondrial replacement therapy are among the new targeted therapeutic methods of mitochondrial disorders in experimental and clinical mitochondrial medicine. The first applications of these methods in human medicine open up ethical and social issues, point to a fundamental innovative approach, targeted therapy for mitochondrial disorders and mitochondrial diseases. However, use of these methods in patients requires an international recommendation.
Keywords: mitochondrial diseases, mitochondrial transplantation, mitochondrial replacement therapy
mitochondriálne choroby mitochondriálna transplantácia mitochondriálna substitučná terapia
Interná med. 2018; 18 (2): 81-83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by