Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
MitraClip – perkutánna liečba chronickej mitrálnej regurgitácie
Nikoleta Palacková
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Mitrálna regurgitácia je druhou najviac operovanou chlopňovou chybou dospelých pacientov. Najčastejšou etiológiou
býva degeneratívna a funkčná etiológia. Priamo sa podieľa na progresii srdcového zlyhávania, zhoršuje kvalitu života,
zvyšuje mortalitu i riziko vzniku fibrilácie predsiení. Viac ako polovica pacientov, ktorí by boli indikovaní na chirurgickú
náhradu mitrálnej chlopne, je odmietnutých pre vysoké perioperačné riziko. Implantáciou perkutánne zavedeného
klipu je realizovaná rekonštrukcia mitrálnej chlopne „edge to edge” plastikou inšpirovaná Alfieriho technikou. Katetrizačná
plastika mitrálnej chlopne je sľubnou rozvíjajúcou sa metódou liečby pre rizikových pacientov, s dobrým bezpečnostným
profilom a so zlepšením symptomatológie pacientov.
mitrálna regurgitácia MitraClip vysokorizikoví pacienti
Interná med. 2017; 17 (11): 444-447
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by