Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mlieko a mliečne výrobky vo výžive dojčiat a batoliat
Marta Špániková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Mlieko je základná potravina patriaca do výživy detí od narodenia. V prvých mesiacoch života je ideálnou výživou materské mlieko. Ak dojčenie nie je možné, namiesto materského mlieka sa podáva náhradná mliečna výživa – formula, zväčša vyrobená na báze kravského mlieka. Postupné zavádzanie mliečnych výrobkov má svoje pravidlá. Množstvo skonzumovaného mlieka a mliečnych výrobkov sa v prvých troch rokoch života mení. Aj keď dieťa odmieta mlieko, možno ho plnohodnotne nahradiť prírodnými jogurtmi.

Milk and Dairy Products for Infants and Babies
Milk is one of basic nutriments belonging to the nutrition of children since birth. In the first months of life, the ideal nutrition is breast milk. If breastfeeding is not possible, milk is replaced by supplements - formula, commonly made on the basis of cow’s milk. The continuous introduction of dairy products has its own rules. The amount of milk and dairy products consumed varies in the first three years of life. Even if a child rejects milk, it can be fully replaced by natural yogurts.
Keywords: breast milk, supplement milk nutrition, natural yoghurt
materské mlieko náhradná mliečna výživa prírodné jogurty
Pediatria (Bratisl) 2018; 13 (1): 27-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by