Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Moderné trendy na 13. svetovom kongrese o ochoreniach srdca, výročnom vedeckom sympóziu o niektorých súčasných teoretických a klinických problémoch artériovej hypertenzie
Marián Sninčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2007
V dňoch 28.-31. júla 2007 sa v kanadskom Vancouveri uskutočnilo výročné vedecké sympózium: 13. svetový kongres o ochoreniach srdca pod patronátom Medzinárodnej akadémie kardiológie (organizátor: Cardiology Online, Beverly Hills v Kalifornii, USA). Cieľom podujatia, ktorého sa zúčastnilo vyše 850 registrovaných lekárov z celého sveta so záujmom o ochorenia srdca a ciev, bolo poskytnúť súčasný prehľad a inovácie posledného vedeckého výskumu v kardiovaskulárnej (KV) medicíne, najmä v molekulárnej a vaskulárnej biológii, v patogenéze aterosklerózy, v koronárnej cirkulácii (cielene o koronárnej chorobe a zlyhaní srdca, poruchách rytmu srdca a elektrofyziológii), intervenčnej kardiológii, KV farmakológii, v oblasti valvulárnych ochorení srdca, ochorení myokardu a perikardu, zobrazovacích metodikách v kardiológii, pediatrickej kardiológii a kardiochirurgii. V príspevku sa vzhľadom na profesionálne zameranie budeme venovať poznatkom z výberu prezentácií a sekcie vo vzťahu artériovej hypertenzie a srdca.
Interná med. 2007; 7 (9): 487-489
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by