Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Moderné trendy v liečbe vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou
Marian Sninčák, Valéria Sninčáková, Kamil Pahuli, Zuzana Solárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Nové liečebné možnosti pre vysoko rizikových pacientov s artériovou hypertenziou Prof. T. Unger (Berlin, Nemecko): Logické zdôvodnenie duálnej blokády renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS). Inhibítory RAAS systému boli úspešne uvedené do liečby hypertenzie a iných kardiovaskulárnych/metabolických ochorení, ako napr. chronické zlyhávanie srdca (CHSZ), stavy po prekonanom infarkte myokardu (IM) a diabetická nefropatia. Tieto látky blokujú veľmi potentný biologický systém, RAAS, ktorý je zahrnutý nielen v kontrole tlaku krvi (TK) a homeostáze telesného objemu, ale tiež vo veľkej škále fyziologických a patofyziologických aktivít. Medzi inými tieto zahŕňajú vaskulárne, kardiálne a renálne rastové procesy, ktoré môžu prispieť k hypertrofii ciev, remodelácii srdca alebo renálnej fibróze. Angiotenzín II cestou svojich receptorov typu 1 (AT-1) tiež preukázateľne prispieva k viacerým krokom v rámci procesu aterotrombózy a indukuje inflamačné a metabolické reakcie, ktoré zase môžu zhoršiť vaskulárnu, kardiálnu alebo renálnu patológiu, čo vedie k akútnym a chronickým kardiovaskulárnym (KV) a metabolickým príhodám, ako aj k chorobám, ako napr. infarkt myokardu (IM), cievna mozgová príhoda (CMP), zlyhávanie srdca (SZ), alebo renálna insuficiencia.
Interná med. 2007; 7 (1): 41-46
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by