Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRÁCE
MONITOROVANIE MARKEROV INFLAMÁCIE PO GYNEKOLOGICKÝCH OPERÁCIÁCH
V. HANZELOVÁ, M. MLYNČEK, M. KUBALOVÁ, T. SOLLÁR
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Imunitný systém človeka je jeden zo základných mechanizmov udržiavania homeostázy. Citlivo reaguje na zmeny vnútorného prostredia v perioperačnom a pooperačnom období, čo môžeme sledovať monitorovaním biomarkerov, ako je C-reaktívny proteín, prokalcitonín a pomer neutrofilov a leukocytov. Tieto parametre majú dôležitú úlohu v sledovaní systémovej zápalovej odpovede organizmu na traumu alebo operačný výkon, a tým aj v predikcii pooperačných komplikácií. V prehľadnom článku prezentujeme charakteristiku týchto biomarkerov inflamácie a ich využitie v postoperačnom sledovaní pacientok.
Kľúčové slová: systémová zápalová odpoveď, zápalové markery, gynekologické operácie, cisárske rezy

SUMMARY
The human immune system is one of the basic mechanisms of homeostasis. It sensitively responds to changes in the internal environment in the perioperative and postoperative period. These changes can be monitored by biomarkers such as C-reactive protein, procalcitonin and neutrophil-lymphocyte ratio. These parameters play an important role in the monitoring of the systemic inflammatory response to trauma and surgery and thus predict possible postoperative complications. In this review, we present characteristics of the selected biomarkers of inflammation and their use in the postoperative follow up.
Keywords: systemic inflammatory response syndrome, inflammatory biomarkers, gynaecological surgeries, caesarean sections
gynekologická operácia systémová zápalová odpoveď zápalové markery cisárske rezy
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 203 – 206
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by