Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti diagnostiky karcinómu prostaty pomocou prostate cancer gene 3 (pca3)
Kamil Belej, Ondřej Kaplan, Oto Khler, Jiří Kočárek
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Pacienti so zvýšenou hladinou prostatického špecifického antigénu alebo s patologickým nálezom pri vyšetrení prostaty per rectum majú riziko karcinómu prostaty a mali by podstúpiť biopsiu prostaty. V skutočnosti majú väčšinou negatívne výsledky a veľmi často sa pacientom s rizikom karcinómu prostaty odporúča opakovanie biopsie. Na to, aby sme sa vyhli nepotrebným biopsiám, treba nové biomarkery. Produkt génu pre PCA3 sa špecificky exprimuje v bunkách nádoru prostaty a metódy modernej molekulárnej biológie nám umožňujú použiť tento citlivý test pre správny výber pacientov. V článku je uvedená história, analytická časť a prvé klinické výsledky použitia PCA3.
karcinóm prostaty PCA3 PSA biopsia
Klin. urol. 2009; 5 (3): 111-114
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by