Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti diagnostiky zriedkavých anémií
Viera Fábryová, Andrea Kollárová, Zuzana Laluhová-Striežencová, Michaela Macichová, Jana Netriová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
V posledných rokoch sa v Európe zvyšuje výskyt zriedkavých hemolytických anémií ako následok migrácie obyvateľstva z Afriky a Ázie. Zdravotný program Európskej komisie ENERCA (European Network for Rare and Congental Anaemias) sa zameriava na zber, kompletizáciu a vyhodnotenie epidemiologických dát o ich výskyte. Predložený príspevok upozorňuje na diagnostické možnosti niektorých z týchto anémií podmienených poruchami erytrocytovej membrány, enzýmov a hemoglobínu na Slovensku. Cieľom je vytvoriť centrum zaoberajúce sa diagnostikou zriedkavých anémií a zaradiť sa do registra ENERCA.
ENERCA zriedkavá anémia betatalasémie deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy deficit pyruvátkinázy, hereditárna sférocytóza
Interná med. 2014; 14 (1): 6-11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by