Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti farmakologickej liečby myómov
M. Ňachajová, J. Višňovský, T. Bielik, E. Kúdela, A. Gondová, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
SÚHRN

Myómy maternice sú najčastejšími nádormi ženského pohlavného systému. Vplyv
myómov na kvalitu života a celkové náklady na liečbu sú hlavnými problémami. Primárna
prevencia a liečba myómov v skorom štádiu ochorenia sú dôležitými cieľmi,
ktoré môžu mať významný vplyv na systém zdravotnej starostlivosti. V tomto úsilí
možno využiť niekoľko spôsobov liečby a profylaxie. Táto publikácia prezentuje
aktuálne údaje o menej známych zlúčeninách, ktoré môžu mať priaznivý účinok na
liečbu alebo profylaxiu myómov a môžu sa podávať perorálne ako alternatíva k chirurgickému
zákroku (alebo komplementárne) alebo selektívnym modulátorom progesterónového
receptora. Včasná prevencia a liečba myómov u žien z vysokorizikových
skupín by mala byť našou prioritou. Intenzívne sa skúmajú nové možnosti
riešenia myómov. Ďalším krokom v takýchto projektoch by mali byť riadne zostavené
randomizované kontrolné štúdie, ktoré sa uskutočňujú v postupných fázach.

SUMMARY

Uterine fibroids are the most common tumours of the female genital tract. The effect
of myomas on the quality of life and the overall cost of treatment are significant issues
worldwide. Primary prevention and treatment of early myoma disease are worthy
goals that might have a significant impact on health care systems. Several treatments
and prophylactic methods can be used in this endeavor. This paper presents current
data about lesser-known substances which may have a beneficial effect on the treatment
or prophylaxis of UFs and can be administered orally, serving as an alternative
(or complementary) to surgery or selective progesterone receptor modulators
(SPRMs). Early prevention and treatment of fibroids in women from high-risk
groups should be our priority. Innovative forms of fibroid management are under
intensive investigation. The next step in such projects should be appropriately constructed
randomised control trials, carried out by successive phases.

Keywords: uterine myomas, selective progesterone receptor modulators, aromatase
inhibitors
myómy maternice selektívne modulátory progesterónového receptora inhibítory aromatázy
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 148 – 153
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by