Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Možnosti iniciácie liečby inzulínom u pacientov s dm 2. typu nedostatočne kompenzovaných orálnymi antids využitím bazálneho inzulínového analógu – inzulínu glargínuiabetikami
Ján Čulák
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Priebeh DM 2. typu je značne individuálny, avšak vo väčšine prípadov sa po iniciálne dobrej odpovedi na orálne antidiabetiká (OAD) nevyhneme potrebe inzulínoterapie v dôsledku progredujúceho poklesu endogénnej sekrécie inzulínu. Väčšina pacientov neuspokojivo kompenzovaných OAD môže profitovať zo včasnej inzulinizácie, ktorá v praxi stále zaostáva za odporúčaniami odborných spoločností. Príčiny tohto stavu sú viaceré, pozostávajúce z bariér na strane pacienta i lekára, nedostatku času, finančnej náročnosti liečby, obavy z komplikácií – najmä hypoglykémií, ale aj z prekážok v podobe indikačných obmedzení moderných inzulínových preparátov(5,9).
iniciácia inzulínovej liečby inzulín glargín diabetes mellitus 2. typu kazuistiky
Interná med. 2013; 13 (10): 465-469
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by