Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Možnosti iniciácie liečby inzulínom u pacientov s dm 2. typu nedostatočne kompenzovaných orálnymi antids využitím bazálneho inzulínového analógu – inzulínu glargínuiabetikami
Ján Čulák
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Priebeh DM 2. typu je značne individuálny, avšak vo väčšine prípadov sa po iniciálne dobrej odpovedi na orálne antidiabetiká (OAD) nevyhneme potrebe inzulínoterapie v dôsledku progredujúceho poklesu endogénnej sekrécie inzulínu. Väčšina pacientov neuspokojivo kompenzovaných OAD môže profitovať zo včasnej inzulinizácie, ktorá v praxi stále zaostáva za odporúčaniami odborných spoločností. Príčiny tohto stavu sú viaceré, pozostávajúce z bariér na strane pacienta i lekára, nedostatku času, finančnej náročnosti liečby, obavy z komplikácií – najmä hypoglykémií, ale aj z prekážok v podobe indikačných obmedzení moderných inzulínových preparátov(5,9).
iniciácia inzulínovej liečby inzulín glargín diabetes mellitus 2. typu kazuistiky
Interná med. 2013; 13 (10): 465-469
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by