Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Možnosti liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty na Slovensku; závery Delphi panelu
Ján Kliment, Vladimír Malec, Jozef Mardiak, Michal Mego
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
V posledných rokoch sa liečba metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (mKRKP) významne zmenila. Nové lieky, abiraterón, enzalutamid, sipuleucel, rádium-223, docetaxel, kabazitaxel predlžujú prežívanie pacientov pri zlepšenej kvalite života. Používanie nových liekov s rozdielnym mechanizmom účinku pri heterogenite karcinómu prostaty vedie k potrebe zamerať sa na výber optimálnej liečby pre individuálneho pacienta. Otázky týkajúce sa sekvencie použitia jednotlivých liekov alebo ich kombinácie zostávajú pre nedostatok dôkazov predmetom diskusie a vyžadujú ďalšie overovanie v klinických štúdiách. Delphi panel odborníkov sa vyjadruje k niektorým otázkam liečby mKRKP na Slovensku.
karcinóm prostaty metastatický kastračne rezistentný liečba
Klin urol 2017; 13 (3): 121 – 124
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by