Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Možnosti použitia PET/CT vyšetrenia v angiológii
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Zuzana Tormová, Lenka Kačureková, Janka Grofčíková, Nikola Lišuchová, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2019
PET/CT vyšetrenie spája výhody anatomického zobrazenia CT vyšetrením s funkčno-metabolickým PET vyšetrením. Okrem vyššej diagnostickej presnosti je táto kombinovaná metóda spojená so zvýšeným komfortom pacienta. Umožňuje nielen diagnostiku onkologických ochorení a ich rekurencie, ale má miesto v diagnostike vaskulitíd postihujúcich cievy veľkého kalibra, infekcií cievnych protéz, stentgraftov a pri zápaloch a horúčkach neznámeho pôvodu.

Possibilities of using PET / CT examination in angiology
PET/CT examination combines the benefits of anatomical CT imaging with functional-metabolic PET examination. It is associated with higher diagnostic accuracy, and increased patient comfort. It enables the diagnosis of oncological diseases and their recurrence, large vessel vasculitis, infections of prosthetic vascular grafts and stentgrafts and has an important role in inflammation and fever of unknown origin as well.
Keywords: PET/CT, vasculitis, vascular graft infection, cancer thrombosis
PET/CT vyšetrenie vaskulitídy infekcia cievnej protézy nádorová trombóza
Interná med. 2019; 19 (6): 243-247
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by