Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti preventívneho a terapeutického využitia probiotík v pediatrii
Milan Kuchta, Viktória Halušková, Vanda Kaletová, Katarína Gombošová, Eva Bálintová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
V prehľadovej práci sa autori venujú probiotikám - živým mikroorganizmom, ktoré dokázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravie organizmu. Na príkladoch patofyziologických vzťahov medzi probiotikami, imunitným systémom a ostatnými systémami detského organizmu, poukazujú na dokázané priaznivé efekty probiotík. Využitie probiotík v pediatrii rozdeľujú na preventívne a terapeutické s poukázaním na svetové písomníctvo. Opisujú niektoré známe indikácie (prevencia a terapia hnačiek) i tie menej známe (prevencia zubného kazu, vplyv na metabolizmus cholesterolu). Pripájajú aj vlastné klinické a experimentálne skúsenosti v tejto oblasti. Zmieňujú sa aj (o síce nemnohých) rizikách nesprávneho použitia probiotík.
probiotiká deti terapia prevencia
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 275 - 280
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by