Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Možnosti riešenia defektov panvového dna – naše skúsenosti (2007-2016)
G. Šustová, J. Oravec, P. Štencl, R. Sysák, A. Filkászová, M. Dugátová, S. Redechová, Ľ. Hammerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Rekonštrukčné chirurgické výkony na panvovom dne zaznamenali v posledných rokoch významné zmeny. Rozvíjajú sa nové operačné postupy a techniky na základe anatomických a biomechanických štúdií štruktúr panvového dna. Cieľom článku je aktuálny prehľad nových chirurgických postupov používaných pri rekonštrukcii panvového dna, upozornenie na možné komplikácie urogynekologických výkonov a zhrnutie súčasných faktov, názorov a odporúčaní v oblasti nových operačných metód. Vo vlastnej práci autori uvádzajú výsledky liečby u 852 pacientok, ktoré boli liečené pre prolaps panvových orgánov podľa POP-Q klasifikácie od januára 2007 do júna 2016.
prolaps panvových orgánov polypropylénová sieťka sakrospinózna fixácia systém i-stitch
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 59 – 62
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by