Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Možnosti sekundárnej prevencie rakoviny krčka maternice pomocou HPV testu
S. Redechová, P. Štencl, J. Oravec, R. Sysák, Ľ. Hammerová, A. Filkászová, G. Šustová, M. Dugátová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Rakovina krčka maternice je po rakovine prsníka vo svete druhé najčastejšie onkogynekologické ochorenie. Základným etiologickým faktorom je onkogénne vysokorizikový typ ľudského papilomavírusu. Výsledky súčasných štúdií ukazujú, že vyšetrenie genitálnej infekcie ľudským papilomavírusom ako skríningového vyšetrenia je oproti onkocytologickému vyšetreniu výhodnejšie pre jeho vyššiu senzitivitu pri detekcii cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií vyššieho stupňa. V niektorých krajinách preto takýto skríning postupne zavádzajú do praxe. ASCO odporučenia z roku 2016 o skríningu rakoviny krčka maternice tento trend potvrdzujú.
rakovina krčka maternice skríning HPV test
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 81 – 86
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by